DITRESAUpptäckare, Äventyrare och Utmanare samlas på Söndrebaljsskolas parkering kl 09.00 på lördagen den 27 juli. På plats löser vi samåkning så att så få bilar som möjligt behöver köra. Det finns ett flertal ledarbilar så vi behöver bara hjälp från några föräldrar. Spårarna samlas även de på Söndrebaljsskolas parkering kl 09.00 på onsdagen den 31 juli. Thomas Törnkvist organiserar samåkning från och till Munka, så ni berörs inte av ovan. Hampus och Anton löser resan gemensamt från norra sidan av Hallandsåsen. HEMRESAAvslutningen på lördagen den 3 augusti är klockan 12 varför vi hoppas på hemresa vid 12:30. Som vanligt försöker vi lösa hemresa ända hem med så få bilar som möjligt. Anmäl intresse till att köra till Rasmus/Thomas/Stina. MEDTAG För[…]

Kostnad för lägret

Helvecka 1450 kr
Halvvecka 850 kr
(Ledare 1/2 priset)

Betalas senast 30/6 till BG 5037-6599 ange scoutens namn och avdelning på betalningen. I avgiften inkluderas 50kr för material slitage och förbrukningsvaror såsom tält diskmedel tvål osv.

I hurried into the local department store to 300-101 pdf grab1 some last minute Oracle 1Z0-808 Certification Chirsmas gifts. I looked at Prokeyshop all the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I Tpexam just 300-101 dumps Tpexam had so much to do. Chirsmas was beginning 300-101 dumps to become such a drag. I kinda wished that I could just sleep Oracle 1Z0-808 Certification through Prokeyshop Chirsmas. But Prokeyshop I hurried 300-101 pdf the best I could through all the people to Oracle 1Z0-808 Certification the toy department. Once again I kind of mumbled3 to myself 300-101 practice test at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4[…]

  Mer info (OBS anmälan gäller nedan i detta inlägg. Kåren gör gemensam anmälan till distriktet) När 24-25 september 2016 Var hemligt, men i Skåne Målgrupp Utmanarlag med ledare, samt roverlag. Kostnad 80 kr per person Anmälan Senast 9 september 2016 genom att sätta in 80kr på bg 5037-6599 märk anmälan med namn samt avdelning. (Rover el Utmanare)