Med stöd från Bjäre Kraft kommer vi att ansluta Scoutgården till Bjäre Krafts öppna fibernät.

Tack för hjälpen!