Mer info (OBS anmälan gäller nedan i detta inlägg. Kåren gör gemensam anmälan till distriktet)

När

24-25 september 2016

Var

hemligt, men i Skåne

Målgrupp

Utmanarlag med ledare, samt roverlag.

Kostnad

80 kr per person

Anmälan

Senast 9 september 2016 genom att sätta in 80kr på bg 5037-6599 märk anmälan med namn samt avdelning. (Rover el Utmanare)