Scouternas riksorganisation har beslutat att det ska genomföras nationella Jamboree vart 4e år.
Därför har Södra Scoutregionen beslutat att

 

Sommarläger 2017-2028