Medlemskapsblankett och personuppgiftshantering

Från och med hösten 2018 ska alla medlemmar i Hjärnarps scoutkår årligen lämna in en medlemskapsblankett så att scoutkåren ska kunna hålla alla personuppgifter uppdaterade.

Scoutkåren har antagit en policy för hur vi och Scouterna hanterar personuppgifter och fotografier

Medlemskapsblankett 2018 finns tillgänglig på scoutstugan eller går att hämta och fylla i här.