Vårläger

Här träffas vi i fyra dagar och lever härligt lägerliv tillsammans. Lägret är till för alla medlemmar i kåren. På lägret bor vi kårvis eller tillsammans med nära och kära kårer.
Utmanarna bor i utmanarbyn och har eget program.

I priset ingår program, förläggning i form av lägeräng, toaletter, slanor och ved.
* Utmanare/Rover handlar mat i egen regi.

Spårare: 30 Maj – 1 Juni kostnad 450 kr

Upptäckare & Äventyrare: 30 maj – 2 juni kostnad 600 kr

Utmanare & Rover: 30 maj – 2 juni – 260 kr då de själva fixar mat.

Ledare & Ledarbarn: Halva avgiften beroende av tiden man deltar

Anmälan är giltig när du också betalt in anmälningsavgiften på BG 5037-6599 och märker detta med Namn och Avdelning. SENAST 20 April.

Anmälan gäller samtliga deltagare!

Frågor besvaras av din avdelningsledare

 

Anmälan

Senast 20 April